Astrologische nieuwsbrief Han van Straaten

Beste lezers

In 1914 sloeg het noodlot tijdens een Saturnus-Pluto conjunctie plotseling toe in de vorm van de Eerste wereldoorlog. De wereld stond in brand.

Hetzelfde gebeurt nu tijdens de huidige Saturnus-Pluto conjunctie door het coronavirus dat plotseling als een storm rond waart. De wereld ligt stil. Alle bekende patronen en structuren (Saturnus) worden weggeslagen (Pluto).

Hoe gaan we hiermee om, wat zien we astrologisch, en welke mogelijkheden biedt het teken Ram?

Daarover gaat deze nieuwsbrief van Zuiderlichts huis astroloog Han van Straaten die lastig te schrijven was door de collectieve en persoonlijke ontregeling, het tempo van de ontwikkelingen, en het proberen zicht te krijgen op en woorden te geven aan wat er dieper speelt.

Veel sterkte in deze tijden van ontwrichting die ruimte bieden voor een nieuwe blik. Hopelijk kan de nieuwsbrief daarin steunen.

Met vriendelijke groet,

Han van Straaten

www.astro-econoom.nl

   Astrologie Nieuwsbrief

Wil je de astrologische nieuwsbrief heel 2020 maandelijks ontvangen? Maak dan € 25,- over naar bankrekening NL74 RABO 0144 9466 96 t.n.v. ACES in Heinkenszand (BIC-code RABONL2U) en stuur mij s.v.p. een kort mailtje: info@astro-econoom.nl

April 2020: Ram – Leiderschap
Compassie

De vorige nieuwsbrief over Vissen werd geschreven vanuit compassie met de lijdende mens. Deze Ram-brief wordt geschreven vanuit compassie met de mensheid die volop geraakt wordt door het coronavirus door ziekte of beperkingen, en compassie met de mensen die in de frontlinie staan van de zorg, onderwijs, beveiliging, voedselvoorziening en bestuur. Maar ook compassie met de Aarde, die opveert nu de mens aan banden wordt gelegd. Het water in Venetië is weer helder (geen massatoerisme) en de lucht in Chinese steden is schoner (minder zware industrie). Hoe lang zal dit zo blijven? Leren we iets van deze crisis of wordt hierna op oude voet verder gegaan? Natuurlijk gaat deze nieuwsbrief over het coronavirus, dat momenteel alles beheerst. We zullen in deze nieuwsbrief onderzoeken wat Ram-leiderschap in deze crisis kan betekenen. We zullen naar de Saturnus-Pluto conjunctie kijken die in 2020 centraal staat, naar wat deze wereldwijde crisis voor gevolgen kan hebben en wat de betekenis ervan zou kunnen zijn. Centraal staat in deze nieuwsbrief hoe wij deze conjunctie waarnemen en vanuit welke intentie we hierin handelen. Handelen we vanuit wanhoop of zien we perspectief?
De ontwikkelingen gaan  zo snel dat een dag later veel achterhaald is. Maar wat we al wél kunnen stellen is dat de coronacrisis wereldwijd een zeer diepe impact heeft die minimaal een aantal maanden zal duren, dat het een unieke situatie betreft en dat we economisch gezien in het westen in een recessie terecht zullen komen. Premier Mark Rutte stelde in zijn historische toespraak van 16 maart 2020 dat een groot deel van de Nederlanders besmet zal raken.[1] Waarschijnlijk kunnen we dit doortrekken naar alle West-Europese landen, waarvan er diverse op slot zijn gegaan, zoals Italië, Spanje en Frankrijk. Maar tegelijk met alle sombere scenario’s zien we veel positieve ontwikkelingen. Felix Rottenberg in DWDD van 16 maart 2020: ‘In een crisis komen improvisatievermogen en saamhorigheid sterk naar boven. Verdeeldheid vervalt en we leren, ook politiek, om boven de partijen te staan’. Rutger Bregman in dezelfde uitzending: ‘Rampen en crisis halen het beste in mensen naar boven.’[2]

Wat is het toch wonderlijk dat we vanuit de ervaring met astrologische cycli weten dat  Saturnus-Pluto conjuncties voor de meest zware crisissituaties zorgen, maar dat we ons tegelijk niet kunnen voorstellen dat het dit keer ook weer zo erg zal zijn als bij eerdere conjuncties, zoals in 1914 (start Eerste Wereldoorlog) en 1947 (start Koude Oorlog, India en Pakistan onafhankelijk met 800.000 doden in de Kashmir-oorlog, dekolonisatie van het Verre Oosten en Israël in oorlog met Arabische landen na de onafhankelijkheidsverklaring van 1948)[3]. Omdat je een nieuwsbrief-lezer bent, ga ik ervan uit dat je op de hoogte was van de Saturnus-Pluto samenstand op 22° Steenbok op 12 januari 2020. Natuurlijk zul je in je eigen horoscoop hebben gekeken waar deze conjunctie valt. Vragen hierover:
– Hoe ben je met deze voorkennis omgegaan?
– Als een planeet of een punt in je horoscoop geraakt wordt door de conjunctie zal dit dieper inwerken.
Heb je erover gepraat? Zo ja, op wat voor een manier?
– Welk innerlijk proces heeft dit in 2019 op gang gebracht?
Hoe helpt dit voorproces je nu?

Vanaf november 2018 heb ik in de nieuwsbrief maandelijks bericht over het grote belang van de komende Saturnus-Pluto-conjunctie in 2020. Afgezien van degenen die bekend zijn met de kracht van de planetaire cycli was 2020 in het begin voor velen het jaar waarin het niet op kon. Beurskoersen liepen torenhoog op, de werkloosheid was minimaal en de vooruitzichten waren goed. Voor de astrologisch onderlegden speelde er een ander dilemma: hoe gaat de diepe ontregeling van de Saturnus-Pluto conjunctie er uitzien en hoe zal dit mijn leven en dat van mijn dierbaren raken? Vooral degenen die een planeet[4] in de horoscoop hebben die wordt geraakt door de Saturnus-Pluto conjunctie was het zaak innerlijk goed voorbereid te zijn op mogelijke schokken in het leven en de kunst om niet in angst of zorg te schieten. Ik heb hier de afgelopen maanden met diverse mensen gesprekken over gevoerd, waarbij onrust en angst regelmatig de boventoon voerden. Dat is niet verwonderlijk want de huidige, beeldbepalende Saturnus-Pluto conjunctie breekt door tot in je fundament. Het kan oude zekerheden vernietigen, zoals  gezondheid, werk en financiën of de vriendenkring. Maar ook is het mogelijk dat deze planetaire druk leidt tot nieuwe inzichten. In de studiedag van 5 maart 2020 over de Saturnus-Pluto conjunctie ervoeren verschillende deelnemers een diepe doorbraak naar een innerlijk krachtveld, wat veel hartenergie en ontroering losmaakte. De Saturnus-Pluto kracht bevrijdde hen van oude beperkende patronen.

Onzichtbaar maar met grote kracht worden wereldwijd momenteel vrijwel alle gangbare patronen lamgelegd. We leven in een collectieve shock door wat er gebeurt en door de snelheid waarmee ons perspectief op de werkelijkheid dagelijks dient te worden bijgesteld. De financieel-economische impact van het corona-virus zal gigantisch zijn, iets wat past bij deze fase van heroriëntering. In 2019 was regelmatig sprake van sterke politiek-economisch-militaire spanningen, vooral tussen de VS en Iran, en zagen we een handelsoorlog tussen de VS en China die nog niet is beëindigd. Er braken volksopstanden uit tegen heersers in Iran, Bolivia, Chili, Colombia en Hongkong. En nog altijd is er het mensonterende conflict tussen Assad/Poetin en Erdogan in Noord-Syrië niet opgelost, waardoor 1 miljoen vluchtelingen vastzitten in erbarmelijke omstandigheden.[5] Al deze conflicten worden momenteel door het coronavirus naar de achtergrond gedrongen maar blijven onopgelost en zullen zich in een later stadium weer aandienen.

Het coronavirus en het angstvirus
In de afgelopen maanden is de wereld totaal op zijn kop gezet. Het begon in januari 2020 in China,[6] dook in Europa op in Italië[7] en het leek voor Nederland en de rest van Europa allemaal nog ver weg. Maar momenteel, nog geen twee maanden later, zijn alle gewone dagelijkse patronen, zoals school en werk, boodschappen doen en uitgaan, verboden of sterk beperkt. Dat doet veel met onze 21e-eeuwse vrijgevochten individualistische maatschappij We deden wat we wilden, vlogen voor vakantie de wereld rond en consumeerden waar we zin in hadden. Tenminste, de groep die zich dit kon veroorloven. Nu is alles met een grote schok platgelegd, waarbij we dagelijks worden ingehaald door het tempo van de ontwikkelingen. Dat werpt ons terug op ons eigen fundament. Hoe ga je zelf om met de coronacrisis? Word je de berichtgeving ingezogen en maak je je voortdurend zorgen (inzoomen), of kun je je ook regelmatig losmaken uit de hectiek en alles vanuit een ruimer perspectief bekijken (uitzoomen)? Je wordt in deze crisis met je eigen basisovertuigingen geconfronteerd. Reageer je met angst of met vertrouwen? Natuurlijk, als het je persoonlijk raakt of als het je naasten betreft die corona hebben, of je bent een van de talloze mensen die in de frontlinie staan en dag en nacht doorwerken, dan is het mega-moeilijk om uit de beklemming en uitputting te stappen waarin je leeft. Dan is uitzoomen vrijwel onmogelijk. Maar hoe zit het als je niet heel direct betrokken bent? De coronacrisis is een ongelooflijke test voor ons levensvertrouwen, dat we astrologisch in Jupiter vinden. Het is makkelijk om te leven in een Jupiter-tijd. Je gelooft dat het goed komt, dat er iets positiefs uit voortkomt en dat na een donkere periode ook weer lichte dagen zullen volgen. Dat was in 2019 toen Jupiter door zijn eigen teken Boogschutter liep. Maar in 2020 loopt Jupiter door het pragmatische teken Steenbok en verliest daardoor aan bezielende kracht. Deze stand geeft ontnuchtering en vraagt naar haalbaarheid.

Hoe ga je om met de Saturnus-Pluto-tijd? Als je vertrouwd bent met  astrologische wetmatigheden dan weet je dat de planetencycli zich feilloos volgens de efemeride, ons kosmische spoorboekje, voltrekken. De coronacrisis, de wijze waarop de Saturnus-Pluto conjunctie in 2020 zichtbaar wordt is, hoe raar het misschien ook klinkt, meant to be. De coronacrisis is de tijd waarin we op een nietsontziende wijze (Saturnus-Pluto) worden teruggeworpen op onszelf. Juist in deze periode waarin alle zekerheden ons via de ‘Saturnus-Pluto-bankschroef’ ons uit handen worden geslagen, is het de hoogste tijd om de wijze waarop wij de wereld collectief vorm hebben gegeven, fundamenteel onder de loep te nemen. Dat is precies wat Pluto zegt: ik vernietig (Pluto) de vormen en structuren (Saturnus) die verouderd zijn. Alle normale zekerheden waar je je aan vast klampt (Saturnus) sla ik uit handen (Pluto). Dit doe ik omdat een oude periode, de afgelopen Saturnus-Pluto cyclus van 38 jaar, tot een einde is gekomen. En Pluto vervolgt: om de nieuwe Saturnus-Pluto cyclus die duurt tot 2053 op een goede manier op te bouwen, dient de oude wereld vernietigd te worden voor zover die geen ondersteuning biedt voor de nieuwe Saturnus-Pluto cyclus.
Saturnus en Pluto vragen ons om te onthechten aan wat we kennen en gewend zijn. We worden uit onze comfortzone gegooid. Het losgebroken worden (Pluto) van de oude patronen (Saturnus) gebeurt abrupt en op ruwe wijze. We moeten zelf onze kinderen lesgeven nu de scholen dicht zijn. Vakanties worden geannuleerd en veel bedrijven worden in hun bestaanszekerheid bedreigd. Het is heel begrijpelijk dat we terechtkomen in een neerwaartse angstspiraal, omdat een onbewust niveau van Saturnus (angst, zorgen, pessimisme) in deze conjunctie door Pluto sterk geïntensiveerd wordt. En de emotionele intensiteit van Pluto kan op het onbewuste niveau door een rigide Saturnus tot verstarring leiden. Het vraagt dus al onze inzet en kracht om telkens uit deze draaikolk van zorgen en angst te stappen als die ons weer in zijn macht heeft. De periode van de Saturnus-Pluto conjunctie is een emotionele, mentale en spirituele marathon. Om die te kunnen volhouden dienen we een diepere kracht in onszelf aan te boren. Een kracht die we aanspreken in tijden van crisis, chaos en ontworteling. Als we die bereidheid en kracht inzetten, dan bieden deze twee planeten daarvoor alle steun. We zien dit gebeuren in allerlei spontane hulpinitiatieven die als voorjaarsbloemen uit de grond springen. Dat is hartverwarmend en ontroerend. De crisis ontdooit onze menselijkheid en opent onze harten. Saturnus geeft op bewust niveau een geweldige taaiheid en uithoudingsvermogen, en het vermogen om problemen gestructureerd tot de kern terug te brengen en praktische oplossingen te vinden. Pluto is een powerplaneet die op bewust niveau een onverwoestbare inzet geeft, een kracht die juist in crisistijd boven zichzelf uitgroeit en doorsnijdende maatregelen kan nemen. Beide planeten samen zien op bewust niveau de onvermijdelijkheid in van de huidige situatie en erkennen daarin een diepe wijsheid die de grotere loop der dingen ziet, maar die onze onrustige menselijke geest meestal ontgaat. Saturnus en Pluto kunnen samen een grote vernieuwende energie losmaken. De paradox is dat ze dit doen door het oude te vernietigen. Dat brengt mogelijkheden en geeft nieuwe visies en ontwikkelingen ruim baan. Zij zijn het dynamiet dat rotsen opblaast om een nieuw gebied te ontsluiten, om daar een spoorweg of waterkrachtcentrale aan te leggen. De Saturnus-Pluto conjunctie biedt op termijn geweldige kansen, maar je moet ze wél kunnen zien en bereid zijn door de schurende pijn en het vervelende ongemak van deze crisistijd heen te gaan. Dat vraagt regelmatig uitzoomen naar het grotere plaatje om niet teveel meegezogen te worden in de wervelwind van de corona berichtgeving. We hebben nu collectief de kans en de opdracht om het fundament te leggen voor de komende Saturnus-Pluto cyclus van ruim dertig jaar.

Ram en zijn planeet Mars bij de politieke leiders in de coronacrisis
De essentie van Ram is zijn stootkracht die zich op één punt focust om zo optimaal resultaat te krijgen. Ram is een scheppingsimpuls, een flits van licht, een doorbraak van een bepaalde situatie. Ram is in de kern pure scheppingsenergie. Op laag niveau vertaalt dit zich in een egoïstische en egocentrische houding waarin de eigen wil wordt doorgedrukt ten koste van een ander. Ram en Mars  zijn strijders. Het zijn vitale, ongepolijste krachten die hun weg banen dwars tegen weerstanden in. In de fysieke vechtsport is het een rechtse directe in de boksring. Op het mentale en spirituele niveau wordt de vitale kracht bewust gericht op een doel. Deze kracht is groot en dreigt voortdurend alle kanten op te gaan, dus het vraagt veel discipline om die kracht in banen te leiden. Van nature is Ram instinctief en impulsief. Vandaar dat Mars in het structuurteken Steenbok in verhoging staat. Steenbok brengt regelmaat en structuur in de energie-uitbarstingen van Ram. De explosieve sprinter of kogelstoter wordt dan een meerkamper die zich via een gestructureerde aanpak meer disciplines aanleert en ook de 800 meter kan lopen.
Met de Zon, Maan of Ascendant in Ram is er vaak een sterk lichaamsbewustzijn dat intuïtief gevolgd wordt. Het is iets wat topsporters van nature kennen. Het intense plezier van fysieke inspanning en van  rivaliteit om het uiterste van jezelf vragen. De krachtmeting in wedstrijden op de toppen van je kunnen.
Ram beseft vaak niet hoe groot zijn wilskracht is omdat hij dit van jongs af aan kent. Het kan ook zijn dat je je Ram-kracht uitleent, bijvoorbeeld door als vrouw trots te zijn op de sportieve of carrièreprestaties van je man. Het is een onbewuste projectie van je kracht op je partner, vaak omdat de maatschappij de mannelijke, vitale kracht nog bij vrouwen afkeurt. Het zal ook lastig zijn om je Ramkracht op te delven als je Ram-Zon of Ram-Maan in huis 8 of 12 staan, de waterhuizen waar planeten ondergronds gaan. Dan is er een verbod op de natuurkracht van Ram, omdat er in het verleden een taboe op rustte. Het is te gevaarlijk of bedreigend om zo sterk te zijn dat je voor niemand bang bent en voor niets terug deinst.
Een andere situatie waarin het lastig kan zijn om het Ram-Mars archetype van kracht en leiderschap krachtig te leven is als je in de Ram-periode kort voor Zonsondergang bent geboren. Dan staat je Zon in Ram in huis 7 en heb je een Weegschaal Ascendant. Huis 7 is het levensgebied van relaties waar je op de partner bent gericht. De Weegschaal Ascendant versterkt deze neiging. Daarom is het de vraag of Ram/Mars de vitaliteit hebben om de harmonie zoekende kant van Weegschaal/Venus/huis 7 voldoende tegenwicht te bieden. Misschien heb je wel meer behoefte om een pleaser te zijn, de valkuil van Weegschaal, dan de overruler, de valkuil van Ram om te dominant te zijn. Misschien zet je beide kanten wisselend in, wat voor de partner en jezelf heel verwarrend kan zijn. Er zijn natuurlijk nog meerdere horoscoopstanden die het voor Ram complex maken om zijn spontane wilskracht te uiten, zoals een aspect van de Zon met Neptunus (gevoeligheid, verfijning, spiritualiteit) of met Saturnus (ernst, bedachtzaamheid, verantwoordelijkheid).

In de huidige coronacrisis is veel Ramkracht vereist. Er dienen telkens zeer snel besluiten met vergaande gevolgen genomen te worden, bijvoorbeeld over het sluiten van scholen of het toekennen van werktijdverkorting. Ram combineert zijn drieste moed met bliksemsnel handelen. Tot ieders verbazing is het kabinet tot snelle, diepgaande besluiten gekomen op 16 maart 2020, door premier Mark Rutte verwoord in een historische televisietoespraak die door zeven miljoen mensen werd bekeken. De scholen gingen dicht en er kwam een massief steunpakket voor ondernemers waarvoor het kabinet de staatskas sterk aanspreekt. Toch getuigt het kabinetsoptreden niet van blinde paniek of ondoordacht handelen, het kenmerk van de naïeve Ram. De sociaal economische driehoek, gevormd door de ministers van Financiën (Wopke Hoekstra), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wouter Koolmees, tevens vicepremier) en Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes) vormen, aangevoerd door premier Mark Rutte, een hecht team. Van links tot rechts in het politieke spectrum werden zij na de presentatie van de economische steunmaatregelen geprezen voor hun daadkracht (Ram) en snelheid (Ram). Deze corona-tijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen in uitzonderlijke tijden. Dat is een kolfje naar de hand van de risico-zoeker Ram die elk avontuur aandurft. Hierna volgen enkele hoofdlijnen uit de horoscoop van Mark Rutte, evenals de impact van de coronacrisis, die duidelijk zichtbaar is in zijn horoscoop.[8]

Bij Mark Rutte moeten de vrijheidslievende Waterman-Zon en de assertieve Ram-Maan zich een weg naar buiten banen via de poort van de praktische, kritische Maagd Ascendant. De Zon en de Ascendant staan bovendien in twee jod-patronen, in de ene met Jupiter en in de andere met de Maan.[9] Het geeft Rutte een innerlijke dynamiek van grote onrust en gedrevenheid, die door de Maagd Ascendant op een beheerste, concrete wijze wordt vertaald. Hij heeft hectiek en grote klussen nodig. Rutte heeft een exacte Uranus-Cheiron oppositie op zijn Ascendant-Descendant-as. Uranus, de planeet van zijn Waterman-Zon, wordt gesecondeerd door Pluto, en Cheiron op de Descendant door Saturnus. Het maakt hem tot een zwaargewicht. Het is de klassieke, dubbele oppositie uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Op de Ascendant-Descendant-as geplaatst geeft dit een opmerkelijke persoonlijkheid die zijn eigen weg gaat. Hij weet dit prima te verbloemen door de ongrijpbare, charmante Mercurius-Venus conjunctie in Vissen, eveneens opposiet de Ascendant. Rutte is beroemd om zijn debater-kwaliteiten in de Tweede Kamer, waar hij zich vrijwel altijd zonder kleerscheuren door de meest venijnige debatten heen slaat. We zien de extreme coronatijd in zijn horoscoop terug door een transit van Pluto vierkant op zijn Maan in 2020 en 2021. De Maan staat voor emoties en voor Rutte als premier ook voor zijn band met het volk en de volksvertegenwoordigers (de Maan heerst over huis 11 waaronder het parlement valt). Pluto geeft een enorme lading aan de emoties. Dit zagen we terug in het Kamerdebat van 18 maart 2020 waarin Rutte zich zichtbaar verbeet bij de tirade van Geert Wilders dat Rutte ‘experimenteert met mensen, waardoor tienduizenden, misschien zelfs honderdduizenden mensen zullen sterven’.[10] Bovendien worden de twee jods van Rutte van 2020 t/m 2022 geactiveerd door de transits van Saturnus en Pluto, wat de enerverende dynamiek hoog opstuwt. Het is mogelijk dat Mark Rutte de fase heeft bereikt dat ‘de twee jods omslaan’, op een hoger niveau werken. Gezien zijn rust en de uitstraling van staatsmanschap in deze ongekende crisis lijkt het erop dat hij zijn identiteit (Zon) en zijn gerichtheid op de bevolking (Maan) op een nieuw niveau naar buiten kan brengen (Ascendant).

Past een epidemie of pandemie bij een Saturnus-Pluto conjunctie?
Bij een virus zou je astrologisch aan Vissen en Neptunus denken vanwege de ongrijpbaarheid en onzichtbaarheid van de infectie. In een van de horoscopen voor China, waar het coronavirus ontstond, zien we hiervoor een aanduiding. Een jod-patroon tussen de transit van Neptunus met enerzijds een Mars-Pluto conjunctie en anderzijds een Mercurius-Neptunus-Zuidknoop conjunctie manifesteert zich van april 2017 tot en met februari 2020. [11] Het coronavirus manifesteerde zich voor het eerst in november 2019, wat binnen dit tijdvak valt. China lijkt het virus in maart 2020 steeds meer onder controle te hebben maar is doodsbang dat er tweede coronagolf over het land zal slaan.
Harde Saturnus-Pluto aspecten (conjunctie, vierkant, inconjunct en oppositie) zien we vaker terug bij epidemieën, bijvoorbeeld bij het Sars-virus in 2002-2003[12] (Saturnus opposiet Pluto), maar ook veel eerder in de periode 1347-1351 – toen de Zwarte Dood , de pestepidemie, tussen 20-50 miljoen doden kostte (Saturnus conjunct Pluto).[13]
Bij beide genoemde voorbeelden was tevens Jupiter betrokken, wat ook in 2020 weer het geval zal zijn. Het lijkt erop dat we niet bij voorbaat uit moeten gaan van de positieve kant van Jupiter (mogelijkheden, kansen), maar er ook rekening mee moeten houden dat de expansieve kant van Jupiter ook kan betekenen dat de coronabesmetting verder om zich heen grijpt, of dat er een tweede golf besmettingen ontstaat nadat de eerste golf is ingedamd. Jupiter zal in de periode van april tot en met november 2020 driemaal een conjunctie met Pluto maken. In de week van maandag 23 april komt Jupiter binnen 1° orb van Pluto en kunnen versnellingen van allerlei aard optreden. Je kunt denken aan een verheviging van de coronacrisis zelf, maar ook van nog diepgaander en krachtiger overheidsmaatregelen om de gezondheidszorg en de economie te beschermen. In feite is Jupiter al zichtbaar in de mega-steun die zowel Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) als Donald Trump woensdag 18 maart 2020 aankondigden. Lagarde kwam met een ‘één-biljoen-euro-plan’ (€ 1000 miljard) en Trump met een ‘één-biljoen-dollar-plan’.[14] De achterliggende gedachte van beiden is dat er momenteel niet zoveel bedrijven en burgers economisch in nood mogen komen dat na de corona-crisis de economische crisis onverminderd lang voortduurt. De grote vraag is astrologisch in welke richting de stuwkracht van Jupiter het komende halfjaar zal gaan.

De planeet Mars als trigger bij de 2020-conjuncties
In de Waterman-nieuwsbrief van februari 2020 is uitgebreid aangegeven dat Mars in 2020 een belangrijke rol kan gaan spelen bij de Saturnus-Pluto-, de Jupiter-Pluto- en Jupiter-Saturnus conjuncties. In de laatste elf dagen van maart 2020 en het begin van april 2020 is Mars intens aanwezig. Hij maakt achtereenvolgens een conjunctie met Jupiter, dan met Pluto en tenslotte met Saturnus. Laat Mars nieuwe initiatieven zien in de crisis, of vlammen oude conflicten op tussen VS-Iran, VS-China of elders? Dat kunnen we de komende weken zien en vooral ook in de tweede helft van 2020 als Mars, sterk geplaatst in het eigen Ram-teken, maandenlang vierkanten, conflictaspecten, gaat maken met Jupiter, Saturnus en Pluto. Het zal veel beheersing vragen van de politieke- en financieel-economische leiders om dit proces met de gigantische druk van de coronacrisis en een economische recessie beheersbaar te houden.

De betekenis van het coronavirus
Er wordt wel gezegd dat we als mensheid evolutionair in de fase zijn beland waarin we van hoofd naar hart gaan. Zou het mogelijk zijn dat het coronavirus, los van alle menselijke tragedies, een planetaire les inhoudt die ons daarbij helpt? Hardhandig, zo ervaren we het, worden we geconfronteerd met onze grenzeloze consumptiehouding, onbeperkt reisgedrag en persoonlijke afstandelijkheid. Juist nu het coronavirus ons dwingt om letterlijk afstand te houden, worden onze harten geopend. In korte tijd meldden zich 7000 gepensioneerden, vrijwilligers en mensen uit andere beroepsgroepen om bij te springen in de noodsituatie in de zorg.[15] In de politiek, in de maatschappelijke geledingen en in ons persoonlijk leven stappen we over tegenstellingen heen. We bundelen krachten, kijken wat er gedaan kan worden en nemen creatieve initiatieven. Lukt het ons om uit ons ‘gewoontezelf’ te stappen dat ons dagelijks zo bezig houdt? Is het dankzij deze unieke tijd mogelijk om boven onze conditioneringen en reflexen uit te stijgen? Zodat het niet langer gaat om individuele belangen of groepsbelangen maar dat we op wereldschaal kijken wat er nodig is en daar voor zorgen. Zoals nu mondkapjes en beademingsapparatuur wereldwijd worden gedeeld. Het is een prachtige kans om een sprong voorwaarts te maken in de richting van een planetair bewustzijn. Diepe nood haalt vaak het beste in mensen naar boven. Natuurlijk is de kans groot dat we, als de wereldwijde coronapaniek voorbij is, terugvallen in de oude, bekende patronen van drukte en ruis. Maar juist nu de wereld tot stilstand is gekomen biedt dat de kans tot nieuwe inzichten die we anders niet op zouden kunnen doen. Laten we elkaar bemoedigen in deze tijden van ongekende beperking. Laten we elkaar hartstochtelijk steunen en verder kijken dan onze angst. Er stroomt een golf van mededogen en inspiratie over de Aarde. Wat zeggen de Aarde en de kosmos tegen ons via het coronavirus? Wat is de diepere boodschap? Dat er hoop is als we innerlijk luisteren. Luisteren naar de verbindende boodschap van ons hart?[16] Door de coronapandemie wordt de illusie doorbroken dat een beter leven buiten ons zou liggen. We worden naar binnen verwezen.[17] Saturnus en Pluto hebben een muur opgeworpen die de wereld tot stilstand heeft gebracht. Gaan we deze onverwachte en vanuit persoonlijkheidsstandpunt uiterst ongewenste hulp toelaten, of wachten we tot we in 2053 bij de volgende Saturnus-Pluto conjunctie deze kosmische oproep opnieuw ontvangen? De keus is aan ons. Kijk waar Mars staat in je horoscoop, naar het dierenriemteken dat Mars kleurt en het huis, het levensgebied waar Mars naar buiten komt. Hoe wil jij de vitale Mars-kracht inzetten in deze crisistijd? Kijk naar de planeten waarmee Mars een aspect maakt. Welke planeten krijgen energie en moed van Mars aangereikt en hoe zet jij die nu in? Kijk naar het huis dat begint in Ram. Het is het levensgebied waar jij je avontuurlijke Ramkracht inbrengt. Je kunt deze unieke tijd gebruiken om je Ram- en Marskracht op een dieper niveau te leren kennen en in te zetten. Onbevreesd treedt Mars elke uitdaging tegemoet. Zo kun je op je eigen kleine plek een bijdrage leveren aan het grote geheel door je uiterlijke kracht te mobiliseren, gebaseerd op een dieper weten vanuit je innerlijke leiderschap.

 

[1] ‘Rutte bereidt het land voor: Corona gaat velen raken’, Trouw, 17-3-2020.

[2] Felix Rottenberg, Amsterdam4 juni 1957, Zon in Tweelingen, is onder andere oud-voorzitter van Partij van de Arbeid https://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_Rottenberg Rutger Bregman, Renesse, 26-4-1988, Zon in Stier, is journalist en schrijver. Zijn horoscoop is in hoofdlijnen besproken in de nieuwsbrief van december 2019.

[3] André Barbault, ‘Planetary Cycles, Mundane Astrology’, The Astrological Association, 2016, pg. 106.

[4] Of een punt als de Ascendant of de Noordknoop.

[5] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/erdogan-krijgt-waarschijnlijk-zijn-zin-door-vluchtelingen-naar-europa-te-sturen-eu-kan-bijna-niet/

[6] In feite vond in China de eerste corona besmetting al in november 2019 plaats https://nos.nl/artikel/2320748-hoe-eerlijk-is-china-over-de-uitbraak-van-het-coronavirus.html

[7] De eerste coronabesmetting vond in Italië plaats op 31 januari 2020, waarna alles zeer snel uit de hand liep https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-werd-corona-in-italie-een-epidemie~b2def5ad/

[8] Mark Rutte, 14-2-1967, 20.30 uur, Den Haag (tijd van Barbara van Oosterzee). Wopke Hoekstra, 30-9-1975, geen tijd beschikbaar, Bennekom. Bron Wikipedia. Wouter Koolmees, 20-3-1977, Capelle aan den IJssel, geen tijd beschikbaar. Bron Wikipedia. Eric Wiebes, 12-3-1963, Delft, geen tijd beschikbaar. Bron Wikipedia. Bij horoscopen zonder geboortetijd is de gewoonte de tijd op 12.00 uur te stellen zodat de afwijking naar een vroegere of latere geboorte hooguit 12 uur is. In horoscopen zonder geboortetijd kunnen we geen huizenverdeling toepassen, dus missen we ook de Ascendant en de Midhemel. Toch bieden de planeten in de tekens voldoende informatie en laten bijvoorbeeld bij transits regelmatig opvallende zaken zien.

[9] Jod-patronen laten planeten zien die in onverenigbare tekens staan, waardoor ze veel tijd nodig hebben om in hun totale kracht te komen. Het forceren of op wilskracht inzetten werkt averechts omdat het doel op deze wijze niet bereikt kan worden en eerder verder weg komt te liggen. Een jod-patroon vraagt wijsheid en een positieve berusting om de tijd zijn werk te laten doen. Dan kunnen de planeten op een verhoogd niveau werkzaam worden.

[10] ‘Rutte bezweert dat aanpak deugt’, Trouw, 19-3-2020.

[11] Volgens kenner Nicholas Campion is het vrijwel onmogelijk een juiste horoscoop voor China te bepalen en komen daar 2-3 horoscopen voor in aanmerking. De in deze nieuwsbrief gebruikte horoscoop is gebaseerd op 1-10-1949, 15.15 uur, Beijing. Book of World Horoscopes, pg. 79-83.

[12] https://www.parool.nl/wereld/deze-epidemieen-hielden-de-wereld-eerder-in-hun-greep~be600a4a/

[13] https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Dood Zie ook André Barbault, ‘Planetary Cycles, Mundane Astrology’, 2016, pg. 110.

[14] ‘Een ‘driedubbele ECB-bazooka’, en ‘Trump helpt Amerikanen met hun vaste lasten’, Trouw 20-3-2020.

[15] https://www.zorgvisie.nl/hoe-coronahulptroepen-aan-zorginstellingen-worden-gekoppeld/

[16] https://assisiaandemaas.wordpress.com/

[17] https://www.youtube.com/watch?v=UEgl_TUYOZo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2P8_Osz2GJ6NPj57R9NLzywZ2sfVmphUSt33LyJh0Y49Nl7NpuUx8HAaQ&app=desktop

 

Maatregelen m.b.t. het corona-virus

Beste bezoekers van Zuiderlicht

Gezien de aangescherpte maatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM op 15 maart zijn we genoodzaakt om de volgende maatregelen binnen Zuiderlicht te nemen tot 5 april.

  • Alle groepsactiviteiten die tot 5 april staan ingepland worden verplaatst, zoals lezingen, opleidingen en geplande weekenden.
  • Er zullen vanaf heden tot 5 april geen gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn, dus geen open inloop in Zuiderlicht.
  • Alle therapeuten die 1 op 1 werken, nemen zelf hun verantwoordelijkheid inzake de geldende richtlijnen en nemen op grond hiervan zelf een beslissing of hun werkzaamheden al dan niet doorgaan.

Zuiderlicht volgt te allen tijde strikt het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM indien er nadere maatregelen worden aangekondigd.

Rest ons jullie een goede weerstand toe te wensen om dit virus het hoofd te bieden. Pas goed op jezelf en elkaar!

We wensen jullie ook veel vertrouwen toe dat de mensheid en de aarde hier goed doorheen zullen komen en hopelijk tot snel weer ontmoetens!

 

Hartelijke groet,

Inge Voeten & Mirjam Olthof