Algemene voorwaarden Zuiderlicht Vakanties en Weekenden

 1. Betalingsvoorwaarden
  Inschrijven kan via e-mail, of telefonisch. Na de aanmelding ontvang je een factuur.
  Na ontvangst van de betaling wordt de inschrijving definitief.  Vermeld alsjeblieft duidelijk je eigen naam, adres en telefoonnummer en de datum van de
  week of het weekend waar je aan deel wilt nemen.
 2. Prijzen
  2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding op de website van Zuiderlicht staan vermeld , maken deel uit van de overeenkomst.
  2.2  Bedragen voor deelname dienen te worden overgemaakt naar Zuiderlicht, op rekeningnummer NL 93 RABO 017 89 08 770
 1.  Annulering
  3.1
  Voor het geval dat je niet kunt deelnemen aan een week of weekend,  zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:
  3.2 Annulering van de week/weekend  dient te gebeuren per e-mail.
  Bij annulering tot aan zes weken vóór de week/weekend wordt het volledige deelname-geld teruggestort.
  Bij annuleren binnen zes tot vier weken voor aanvang van een cursusweek /weekend, wordt 50 % van het deelname-geld teruggestort.
  Bij annulering binnen vier weken voor de week/weekend, is er in principe geen teruggave van het deelname-geld meer mogelijk.
  3.3 indien Zuiderlicht een cursusweek/weekend moet annuleren  bv vanwege ziekte van een docent of iets anders, dan zal het volledige bedrag
  worden terugbetaald.
 2.  Verzekering .
  We raden onze deelnemers altijd aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.