Over Zuiderlicht

Zuiderlicht is opgericht in januari 2005.
Zuiderlicht heeft als doel mensen in hun eigen kracht te brengen zodat ze vanuit hun essentie kunnen gaan leven en keuzes gaan maken waar ze blij, gezond en gelukkig van worden.

De lotusbloem staat symbool voor zuiverheid, schoonheid en evenwicht. De lotus nestelt zich met haar wortels in modderig water. Via een lange steel klimt de bloem naar het licht. Net zo groeit een mens: vanuit een onbewust leven zoekt een mens zijn levenspad (de lange steel) om uiteiendelijk bewustzijn te bereiken. (de geopende lotusbloem)

De naam Zuiderlicht verwijst naar het bijzondere lichtverschijnsel dat aan de Zuidpool te zien is veroorzaakt door het binnendringen van kosmische straling.