Berichten

Maatregelen m.b.t. het corona-virus

Beste bezoekers van Zuiderlicht

Gezien de aangescherpte maatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM op 15 maart zijn we genoodzaakt om de volgende maatregelen binnen Zuiderlicht te nemen tot 5 april.

  • Alle groepsactiviteiten die tot 5 april staan ingepland worden verplaatst, zoals lezingen, opleidingen en geplande weekenden.
  • Er zullen vanaf heden tot 5 april geen gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn, dus geen open inloop in Zuiderlicht.
  • Alle therapeuten die 1 op 1 werken, nemen zelf hun verantwoordelijkheid inzake de geldende richtlijnen en nemen op grond hiervan zelf een beslissing of hun werkzaamheden al dan niet doorgaan.

Zuiderlicht volgt te allen tijde strikt het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM indien er nadere maatregelen worden aangekondigd.

Rest ons jullie een goede weerstand toe te wensen om dit virus het hoofd te bieden. Pas goed op jezelf en elkaar!

We wensen jullie ook veel vertrouwen toe dat de mensheid en de aarde hier goed doorheen zullen komen en hopelijk tot snel weer ontmoetens!

 

Hartelijke groet,

Inge Voeten & Mirjam Olthof